Chứng chỉ FSC
Thử nghiệm an toàn, không kích ứng da
Chứng chỉ FDA Hoa Kỳ
Thương hiệu cao cấp Hàn Quốc 2019
Thương hiệu cao cấp Hàn Quốc 2018
Thương hiệu cao cấp Joongang Ilbo 2018

TIN TỨC – SỰ KIỆN